Brandsarøygarden bru

Ny bru ved Brandsarøygarden i Bråtå.

Ny bru er snart på plass over til Brandsarøygarden i Bråtå.

Etter flommen i høsten 2018 måtte den opprinnelige broen gi tapt mot de store kreftene i Åstre. Dette førte til at tilkomsten til gårdene på baksiden av Bråtå fikk en lengre kjørevei.

SEBB AS er nå nesten ferdige med begge landkarene av betong. Til slutt vil limtrebjelker med lengde på 24,5 m og høyde på 800 mm heises på plass mellom landkarene.

Broen kommer mest sannsynlig til å være i bruk igjen i løpet av våren 2021.

Betongarbeid er tegnet og prosjektert av SEBB AS.

Gravearbeid utføres av Nils Bakke.

Limtre leveres av Moelven Limtre.