Brandsarøygarden bru

Ny bru ved Brandsarøygarden i Bråtå.

Ny bru er på plass over til Brandsarøygarden i Bråtå.

Etter flommen i høsten 2018 måtte den opprinnelige broen gi tapt mot de store kreftene i Åstre. Dette førte til at tilkomsten til gårdene på baksiden av Bråtå fikk en lengre kjørevei.

SEBB AS er nå ferdige med begge landkarene av betong. Oppå disse er det limtrebjelker med lengde på 24,5 m og høyde på 800 mm.

Broen ble tatt i bruk våren 2021.

  • Betongarbeid er tegnet og prosjektert av SEBB AS.
  • Gravearbeid utføres av Nils Bakke.
  • Limtre leveres av Moelven Limtre.