Brandsarøygarden bru

Ny bru ved Brandsarøygarden i Bråtå.

Ny bru er på plass over til Brandsarøygarden i Bråtå.

Etter flommen i høsten 2018 måtte den opprinnelige broen gi tapt mot de store kreftene i Åstre. Dette førte til at tilkomsten til gårdene på baksiden av Bråtå fikk en lengre kjørevei.

Broen består av to landkar av betong. Oppå disse er det limtrebjelker med lengde på 24,5 m og høyde på 800 mm. Bredden på kjørebanene er ca. 3,4 m.

Broen ble tatt i bruk våren 2021.

  • Betongarbeid er prosjektert og utført av SEBB AS.
  • Gravearbeid er utført av Nils Bakke.
  • Limtre er levert av Moelven Limtre.