Interfil AS

SEBB AS bygger ny hall for Skjåk Industriutleiebygg AS.

Med økende etterspørsel medfører økt behov for kapasitet. SEBB AS er hovedentreprenør for utbyggingen av ny lagerhall til Interfil AS. Hallen skal bidra til økt lagringskapasitet og enda bedre logistikk for Interfil AS.

Hallen har et bruksareal på ca. 2300 m², en lengde på 90 m og bredde på 25 m. Bygget stod ferdig til sommeren 2021.

  • Prosjekterende av betongkonstruksjon er Nordplan AS.
  • Grunnarbeid utføres av Ola Steinbakke.
  • Betongarbeid utføres av SEBB AS.
  • Stålkonstruksjonen leveres og monteres av Stryvo AS.
  • Mur, elektro og varme/ventilasjon av Biteko AS.