Liavassosen bru

SEBB AS rehabiliterer bru ved Liavassosen.

To år etter storflommen oktober 2018 er broen ved Liavassosen gangbar igjen. Etter de store skadene flommen påførte broen ble det nødvendig å rehabilitere brukarene.

Sammen med det lokale firmaet Kjell M. Bøhle Maskinstasjon AS er de nye steinene håndplukket og tilpasset for å gi broen det samme uttrykket igjen.

Broen er fra 1998 og er laget av SEBB AS. Selve broen overlevde storflommen og vil bli plassert på nye brukar i sin originalform.