Måråe minikraftverk

Det gamle minikraftverket ved elva Måråi erstattes med et nytt anlegg.