Tine Meieriet Lom og Skjåk

SEBB AS bygger ny lagerhall for Tine Meieriet Lom og Skjåk.

I februar 2021 sendte Tine Meieriet Lom og Skjåk ut en forespørsel om tilbud på nytt lagerbygg. Lagerbygget er et tilbygg og en utviding av eksisterende lagerbygg. Det eksisterende lagerbygget skal rives og det nye tilbygget vil plasseres på samme sted, men da som ett større bygg.

SEBB AS vant tilbudskonkurransen og i september 2021 satte vi første spadetak i jorden.

Den nye lagerhallen vil være på nærmere 300 m², som er ca. 200 m² større enn det eksisterende lagerbygget. Veggene til den nye hallen er prefabrikkerte elementer på plassbygd ringmur og fundamenter.

  • Prosjekterende for ringmur og fundament er Nordplan AS
  • Prosjekterende for prefabrikkerte elementer er Førde Sementvare AS
  • Utførende grunnarbeid er Reidar Andersbakken AS
  • Utførende ventilasjon er Lillehammer Ventilasjon AS
  • Utførende rørlegger er Per Hagen AS